Obavljeno hodočašće obitelji Kraljici Mira u Međugorje

U jutarnjim satima 25.06.2010. krenule su obitelji s djecom autobusom iz Zagreba i osobnim automobilima iz nekoliko hrvatskih gradova u Međugorje. Autobus iz Zagreba bio je besplatan zahvaljujući gospodinu Kreši Majerić.

Neke obitelji imale su smještaj u samom Međugorju, a neke u obližnjem Ćitluku, gdje ih je na besplatan smještaj primio fra Mika Stojić.
Sve se odvijalo po predviđenom programu, tako da su svi hodočasnici mogli prisustvovati jubilarnoj sv. Misi koju je pred nebrojenim mnoštvom zajedno s više od 200 svećenika predvodio Tomislav Ivančić.

The Pilgrimage of Families to the Queen of Peace in Međugorje

Pilgrimage itinerary
- departure by bus at 08.00 a.m. at the final tram stop in Prečko, Zagreb
- arrival in Međugorje at 03.00 p.m.
- check in, accommodation in guest houses, dinner, evening prayer service

The pilgrimage of families to the Queen of Peace in Međugorje

Plakat

And God proceeded to create the man in his image,
in God’s image he created him;
male and female he created them.
Further, God blessed them and God said to them:
Be fruitful and become many and fill the earth and subdue it!

That is how it was supposed to be from the beginning. And that is how it will be until the very end of the world in spite of all the obstacles and shortcomings that people experience due to the workings of Satan (the old serpent, the father of lies and a murderer from the beginning) and his servants whose principal intention is to thwart, overthrow and finally eradicate God’s plan and the entire human race.

 

Program Hodočašća obitelji Kraljici mira, 25.06-27.06.2010.g.

Hodočašće obitelji Kraljici mira 25.06-27.06.2010.g.

 
Program hodočašća:
-polazak autobusa 25.06.2010.g. u 8h ujutro-okretište tramvaja Prečko, Zagreb
-15h dolazak u Međugorje
-smještaj u pansionima, večera, večernji molitveni program

Hodočašće obitelji Kraljici mira u Međugorje

Plakat

Na svoju sliku stvori Bog čovjeka,
Na sliku Božju on ga stvori,
muško i žensko stvori ih.
I blagoslovi ih Bog i reče im:
Plodite se, i množite, i napunite zemlju, i sebi je podložite!


Tako je to trebalo biti od početka. I tako će biti do kraja svijeta unatoč smetnjama i devijacijama zbog umiješanosti Sotone (stare zmije , oca laži i ubojice od početka) i njegovih slugu, u namjeri da ometaju, unište i zatru Božje planove i ljudski rod.

Stvarati obitelj, darivati se jedno drugom, rađati i odgajati djecu –to su Božji geni u nama od početka ljudskog roda – sve ostalo su devijacije!