Svjedočanstvo o milosti Majke Božje Međugorske

Ovime želimo zahvaliti udruzi Kup Karmel, a na poseban način Robertu, što smo imali prilike sudjelovati na obiteljskom hodočašću u Međugorje od 5. do 7. srpnja ove godine. Naša nebeska Majka nam je podarila veliku milost, za koju nam je još uvijek teško povjerovati da je istina.

Naš sinčić će za nekoliko dana proslaviti 5. rođendan i kad smo krenuli u Međugorje, po noći je još uvijek imao pelene. Nikako ih se nismo mogli osloboditi, jer otkad se rodio, nijedno se jutro nije probudio suh. Bili smo ozbiljno zabrinuti, budući da su naši rođaci i prijatelji djecu odvikli od noćnih pelena s 2 ili 3 godine, a neki su s djecom morali prolaziti i mnoge bolne pretrage da se utvrde uzroci tog stanja. Budući da je naše dijete kao beba bioneurorizično dijete, još uvijek ga kontroliramo kod raznih specijalista; tako smo u travnju po tom pitanju dobili upute od psihologice, s napomenom da se, ako ne bude rezultata, javimo u lipnju za dodatne pretrage. Bojali smo se toga i nismo to željeli za naše dijete. Odlučili smo tako pričekati do Ivanovog 5. rođendana.

Krenuli smo na hodočašće u Međugorje. Nismo molili za tu konkretnu nakanu. A ipak, naš Ivan se prvog jutra prvi puta u svom životu probudio suh (a imao je pelenu). Drugu noć se isto probudio suh. Vratili smo se kući i opet se probudio suh. Tada smo maknuli pelenu. I evo, prošlo je već 11 dana i naš Ivan više nema pelenu i svako jutro je suh. Vjerujemo i znamo danam je Majka Božja Međugorska pomogla, jer mi to sami ne bismo uspjeli. Ona nam je dala taj dar. Za nas je ovo prevelika milost, jer ovo je bio zadnji korak koji smo morali učiniti, a nismo znali kako.

Verica i Guido